ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဆင့္ဆင့္ဟာ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးနဲ႔ အစြမ္းကုန္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔လို

0
60

လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ဖုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဆင့္ဆင့္ဟာ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးနဲ႔ အစြမ္းကုန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုတယ္လို႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းက သတိေပးေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

MCN ႐ုပ္သံသတင္းဌာနရဲ႕ သီးသန္႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းကို ေျဖၾကားစဥ္မွာ သူက အဲ့လို ေျပာၾကားလိုက္တာပါ။

ဒါအျပင္ ျပည္သူအမ်ားစု ေထာက္ခံတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေန အစိုးရအဖြဲ႕ ျဖစ္လာဖို႔ဆိုရင္ လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ဖုိ႔လိုပါတဲ့အတြက္ အဲ့လိုေျပာၾကားလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6