တကၠသိုလ္ေလးခု ဝင္ခြင့္ စနစ္ ေျပာင္းမယ္

0
235

၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ကစျပီး တကၠသိုလ္ေလးခုမွာ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စနစ္ စတင္ေျပာင္းလဲေတာ့မယ္လို႔ အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္ မင္းကေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္မွာ ဇြန္ ၂၄ နဲ႔ ၂၅ ႏွစ္ရက္တာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အဆင့္ျမင့္ပညာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွာ ေျပာခဲ့တာျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသိုလ္နဲ႔ မႏၲေလးနည္းပညာ တကၠသိုလ္တို႔မွာ ေရွ႔ေျပးစမ္းသပ္ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ တကၠသိုလ္ေလးခုမွာ ဆယ္တန္းေအာင္တဲ့အမွတ္နဲ႔ ၀င္ခြင့္ေပးမွာ မဟုတ္ဘဲ တကၠသိုလ္က သီးျခားဝင္ခြင့္လက္ခံတဲ့ စနစ္ကို က်င့္သံုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္ေတြရဲ႕ဝင္ခြင့္ ေရြးခ်ယ္လက္ခံမယ့္ နည္းလမ္းမ်ားဟာ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုကြာျခား မႈရွိႏုိင္ၿပီး အဲ့ဒီ တကၠသိုလ္မ်ားရဲ႔ ပဋိညာဥ္စာတမ္းမ်ားကို အေသး စိတ္ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစနစ္သစ္ကို အခုႏွစ္ ဆယ္တန္းတက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ား စတင္ၾကံဳေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။(USA)