ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္ခဲ့တဲ့ ထိတ္လန္႔စရာအေျခအေနတစ္ခုကို ျပန္ေျပာျပခဲ့တဲ့ ဆီးရီးယားက ကေလးငယ္ေတြ

0
257

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/mcntv/videos/813784978748047/” width=”800″ height=”700″ onlyvideo=”1″]

 

ဆီးရီးယားက ကေလးငယ္ေတြဟာ သူတို႔ေက်ာင္းကို ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္ခဲ့တဲ့ ထိတ္လန္႔စရာအေျခအေနတစ္ခုကို ျပန္ေျပာျပခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကို ႏုိင္ငံတကာ သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလုိ ရႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။