မႏၱေလး နည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ စုေပါင္း ပန္းခ်ီျပပြဲက်င္းပ

0
75

မႏၱေလး နည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ စုေပါင္း ပန္းခ်ီျပပြဲတရပ္ကို က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို လင္းလင္းက တင္ဆက္ေပးမွာပါရွင္။

?bph6