ပရဟိတလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔ဟာ စိတ္ႀကီးခေနာင္ျမိဳ႕နယ္က ေသာက္ေရကန္ကို စုေပါင္းသန္႔ရွင္းေရး လုပ္ကိုင္ေပး

0
226

လူငယ္ေတြ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အမ်ားျပည္သူေကာင္းမႈ ပရဟိတလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔ဟာ စိတ္ႀကီးခေနာင္ျမိဳ႕နယ္က ေသာက္ေရကန္ကို စုေပါင္းသန္႔ရွင္းေရး လုပ္ကိုင္ေပးခဲ့ၾကတဲ့သတင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ေမာ့ေဂ်က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။