စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္

0
61

စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္းနဲ႔ ျပန္လည္အသံုးခ်ျခင္းဆုိင္ရာ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြ ကို ဌာနဆုိင္ရာေတြနဲ႔ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔အစည္းေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ့္သတင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ေမာ့ေဂ်က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6