လူကုန္ကူးခံရတဲ့ သူေတြထဲမွာ လူငယ္နဲ႔ လူလတ္ပိုင္းေတြ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေန

0
64

လူကုန္ကူးခံရတဲ့ သူေတြထဲမွာ ျပည္ပႏုိင္ငံကို တရားမ၀င္သြားေရာက္ၾကတဲ့ လူငယ္နဲ႔ လူလတ္ပိုင္းေတြ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ေအာင္ေက်ာ္မိုးက တင္ဆက္ေပးထားပါ တယ္။

?bph6