ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အၾကံဳနဲ႔ သင္ၾကားေပးမယ့္ သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ဖို႔ရွိ

0
51

အဂၤလိပ္စာကို သင္ၾကားေပးမႈအျပင္ ဘ၀ ေအာင္ျမင္ေရးကိုပါ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အၾကံဳနဲ႔ သင္ၾကားေပးမယ့္ သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ဖုိ႔ရွိေနတဲ့အေၾကာင္းကုိေတာ့ MCN သတင္းေထာက္ ေအးျမတ္က တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6