ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ ကေလးငယ္ေတြကို အဓိကထားျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲေတာ္တစ္ရပ္က်င္းပ

0
63

ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ ကေလးငယ္ေတြကို အဓိကထားျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲေတာ္တစ္ရပ္ကို ျပည္တြင္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ ပူးေပါင္းက်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကုိ MCN သတင္းေထာက္ ေအာင္ေက်ာ္မိုးက တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6