အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားေန႔ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ က်င္းပ

0
61

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားေန႔ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ က်င္းပသြားၾကတဲ့အေၾကာင္းကုိေတာ့ MCN သတင္းေထာက္ ဆန္းေမာ္ေအာင္က တင္ဆက္ ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6