၂၀၁၅ ခုႏွစ္ရဲ႕ အာဆီယံျပည္သူ႕ဂုဏ္ျပဳဆုကုိ ပါရမီစားပြဲ၀ုိင္းအဖြဲ႕က ရရွိ

0
61

အာဆီယံအသုိက္အ၀န္းတည္ေထာင္ေရးမွာ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ေပးအပ္တဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ရဲ႕ အာဆီယံျပည္သူ႕ဂုဏ္ျပဳဆုကုိ ပါရမီစားပြဲ၀ုိင္းအဖြဲ႕က ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကုိေတာ့ MCN သတင္းေထာက္ ေမာ့ေဂ်က ခုလုိတင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6