ျမန္မာေရြ႕လ်ား သင္ၾကားေရးအဖြဲ႕ဟာ ၿမဳိ႕နယ္ေတြတုိးခ်ဲ႕သင္ၾကား ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ရွိ

0
81

ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ရွိေနတဲ့ ကေလးငယ္ေတြကုိ ပညာသင္ၾကားေပးေနတဲ့ ျမန္မာေရြ႕လ်ား သင္ၾကားေရးအဖြဲ႕ဟာ ၿမဳိ႕နယ္ေတြတုိးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ရွိေနပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကုိေတာ့ MCN သတင္းေထာက္ သန္းေဌးေအာင္က ခုလုိတင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6