လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ အသက္(၃၀)နဲ႔ (၄၀)ၾကားမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ စတင္လုပ္ကုိင္သင့္

0
62

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ စတင္တည္ေထာင္ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္မယ့္ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ အသက္(၃၀)နဲ႔ (၄၀)ၾကားကာလမွာ စတင္လုပ္ကုိင္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္သင့္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကုိ MCN သတင္းေထာက္ ေအာင္ဆန္းဦးက တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6