အႏုပညာပန္းတုိင္ကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ရွိတဲ့ တက္သစ္စအႏုပညာရွင္တစ္ဦး

0
89

ဓါတ္ပံုေမာ္ဒယ္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနသလို ေမာ္ဒယ္တစ္ဦးအေနနဲ႔လည္း အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနျပီး မိမိေရာက္လုိတဲ့အႏုပညာ ပန္းတုိင္ ကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ရွိတဲ့ တက္သစ္စအႏုပညာရွင္တစ္ဦးရဲ႕ အေၾကာင္းကို ရုပ္သံမွတ္တမ္း အေနနဲ႔ တင္ဆက္ေပးသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6