လူငယ္အစီအစဥ္ အပါတ္စဥ္ (၁၃၄)

0
46

ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကား MRTV ကစီစဥ္တင္ဆက္ေပးေနတဲ့ လူငယ္အစီအစဥ္က ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပက လူငယ္ေရးရာသတင္းေတြကို စုစည္းတင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။။။။
၁။ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းကို လူငယ္ေတြအားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတဲ့ သတင္း ၂။ မုိဘိုင္းဖုန္း Application ေရးဆြဲတဲ့လူငယ္ေတြအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈေတြလုိေနတဲ့အေၾကာင္း ၃။ ျဗိတိန္မွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ေထာင္နဲ႔ခ်ီကာ ဆႏၵျပခဲ့တဲ့သတင္း စတဲ့ သတင္းေတြနဲ႔အတူအျခားထူးျခားတဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပလူငယ္သတင္းေတြ၊ ရုပ္သံမွတ္တမ္းေတြကိုလည္း တင္ဆက္ေပးသြားဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6