ရုရွားႏိုင္ငံမွာ ကိုယ္ခံပညာ မာစတာအဆင့္ကို selfie ရိုက္တဲ့ တုတ္ေခ်ာင္းနဲ႔ အသံုးျပဳၿပီး သင္ၾကား

0
69

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/mcntv/videos/773676506092228/” width=”800″ height=”700″ onlyvideo=”1″]

 

ရုရွားႏိုင္ငံမွာ ကိုယ္ခံပညာ မာစတာအဆင့္ကို selfie ရိုက္တဲ့ တုတ္ေခ်ာင္းနဲ႔ အသံုးျပဳၿပီး သင္ၾကားေပးေနတဲ့ သတင္းတစ္ပုဒ္ကို ႏိုင္ငံတကာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလို ျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6