စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေၾကာင္းေဆြးေႏြးပြဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာက်င္းပ

0
85

လူငယ္စြန္႔ဦးတည္ထြင္မႈ ရက္သတ္တစ္ပတ္အျဖစ္ ပညာေရးဆိုင္ရာ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေၾကာင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကုိ MCN သတင္းေထာက္ စန္းေမာ္ေအာင္က တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6