ဘြဲ႔ရလူငယ္ေတြ အလုပ္အကိုင္ပါ တစ္ပါတည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္

0
57

ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ဘြဲ႔ရလူငယ္ေတြ အလုပ္အကိုင္ပါ တစ္ပါတည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္မယ့္ ေဆြးေႏြးပြဲအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ေအာင္ဆန္းဦးက ခုလုိတင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6