လူငယ္ႀကိဳက္ အသံုးအေဆာင္ေတြ ေရာင္းခ်ရင္း လူသိမ်ားလာတဲ့ Jesus Fashion

0
55

ကိုယ္ပိုင္ဒီဇိုင္းေတြေရးဆြဲၿပီး အဝတ္အစားေတြနဲ႔ လူငယ္ႀကိဳက္ အသံုးအေဆာင္ေတြကို ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ရင္း လူသိမ်ားလာတဲ့ Jesus Fashion အေၾကာင္းကို ရုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ တင္ဆက္ေပးထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6