ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမကုိ ကမာၻ႕ အေမြအႏွစ္စာရင္းတင္သြင္းႏုိင္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္

0
78

ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမကုိ ကမာၻ႕ အေမြအႏွစ္စာရင္းတင္သြင္းႏုိင္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကိုေတာ့ MCN သတင္းေထာက္ သန္းေဌးေအာင္က အခုလိုသတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6