အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အိမ္တြင္းသက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္းေတြ တက္ေရာက္မႈပိုမိုမ်ားလာ

0
64

အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ စက္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းနဲ႔ တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းထူေထာင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အိမ္တြ်င္းသက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ သင္တန္းတက္ေရာက္မႈပုိမုိမ်ားျပားလာပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကုိ MCN သတင္းေထာက္ သန္းေဌးေအာင္က ခုလုိတင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6