အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းကို လူငယ္ေတြအားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့

0
55

ႏို၀င္ဘာ ၈ရက္ေန႔ က်င္းပခဲ့တဲ့ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းကို လူငယ္ေတြအားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတဲ့ အေၾကာင္းကုိ MCN သတင္းေထာက္ ေအာင္မ်ိဳးသန္႔က တင္ဆက္ေပး သြား မွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6