အသိပညာေပး application တစ္ခုျဖစ္တဲ့ I Myanmar Citizen စတင္ ျဖန္႔ေ၀

ႏိုင္ငံသားဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ အသိပညာေပး application တစ္ခုျဖစ္တဲ့ I Myanmar Citizen စတင္ ျဖန္႔ေ၀လိုက္ျပီျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကိုေတာ့ MCN သတင္းေထာက္ ေအာင္မ်ိဳးသန္႔က အခုလို သတင္းေပးပို႔ ထားပါတယ္။

adv_banner