မသန္စြမ္းသူ ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ က်င္းပ

0
52

မသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမယ့္ မသန္စြမ္းသူ ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ က်င္းပသြားတဲ့အေၾကာင္းကိုေတာ့ MCN သတင္းေထာက္ သန္းေဌးေအာင္က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6