ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာ စီမံကိန္းအရ ေက်းရြာေတြထပ္တုိးေဆာင္ရြက္ဖို႔ရွိေန

0
31

ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြ ၀င္ေငြတုိးလုပ္ငန္းေတြပုိမုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္းအရ ေက်းရြာေတြထပ္တုိးေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကိုေတာ့ MCN သတင္းေထာက္ သန္းေဌးေအာင္က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6