ဆြီဒင္နိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းတစ္ခုမွာ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြား လူႏွစ္ဦးေသးဆံုး

0
45

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/mcntv/videos/762378267222052/” width=”800″ height=”700″ onlyvideo=”1″]

ဆြီဒင္နိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းတစ္ခုမွာ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ လူႏွစ္ဦးေသးဆံုးၿပီး ႏွစ္ဒဏ္ရာရရိွခဲ့တဲ့သတင္းကို ႏုိင္ငံတကာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလုိ ေတြ႕ျမင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6