အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ အေတြ႕အႀကဳံေတြရွင္းလင္းပြဲကုိ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွာျပဳလုပ္

0
53

လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံမယ့္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ အေတြ႕အႀကဳံေတြရွင္းလင္းပြဲကုိ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွာ (၅)ရက္တာျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ သန္းေဌးေအာင္က တင္ဆက္ေပးသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6