ျဗိတိန္မွာ ၀ံပေလြအူသံျပဳလုပ္ျပီး ဂရင္းနစ္စံခ်ိန္သစ္တင္ဖို႔ ၾကိဳးစားခဲ့

0
46

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/mcntv/videos/760285620764650/” width=”800″ height=”700″ onlyvideo=”1″]

ျဗိတိန္မွာ ၀ံပေလြအူသံျပဳလုပ္ျပီး ဂရင္းနစ္စံခ်ိန္သစ္တင္ဖို႔ ၾကိဳးစားခဲ့တဲ့သတင္း ႏုိင္ငံတကာသတင္း တစ္ပုဒ္မွာ အခုလုိရႈစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္

?bph6