အရည္အခ်င္းျပည့္မီတဲ့မသန္စြမ္းေတြကုိ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ပညာသင္ဆုေတြ ေပးအပ္

0
47


အရည္အခ်င္းျပည့္မီတဲ့မသန္စြမ္းေတြကုိစိစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ပညာသင္ဆုေတြ ေပးအပ္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ သန္းေဌးေအာင္က တင္ဆက္ေပးသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6