၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြက္ ႏိုဗယ္ဆုကို တူနီးရွားႏိုင္ငံက အမ်ိဳးသား ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္

0
54

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/mcntv/videos/756722097787669/” width=”800″ height=”700″ onlyvideo=”1″]

၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဗယ္ဆုကို တူနီးရွားႏိုင္ငံက အမ်ိဳးသား ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ လိုက္တဲ့အေၾကာင္းကို ႏုိင္ငံတကာ သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလုိ ေတြ႕ျမင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6