မွန္ကန္တဲ့သတင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလူငယ္ေတြၾကား ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစဖုိ႔ ေဆြးေႏြး

0
44


လူမႈကြန္ယက္ေဖ့ဘုတ္ေပၚက သတင္းအရင္း အျမစ္ေတြရဲ႕ ခုိင္မာမွန္ကန္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူငယ္ေတြၾကား ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစဖုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ သန္းေဌးေအာင္က သတင္း ေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6