လူငယ္အစီအစဥ္ အပတ္စဥ္ (၁၂၅)

ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကား MRTV ကစီစဥ္တင္ဆက္ေပးေနတဲ့ လူငယ္အစီအစဥ္က ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပကလူငယ္ေရးရာ သတင္းေတြကို စုစည္းတင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁။ စကၤာပူႏုိင္ငံက သူနာျပဳတကၠသုိလ္ေတြမွာ (၃)ႏွစ္အခမဲ့ပညာသင္ခြင့္ကုိ ေက်ာင္းသူ(၄၈)ဦးကုိ ေပးအပ္ခဲ့တဲ့သတင္း ၂။ အေရးေပၚတံု႔ျပန္မႈနဲ႔ ေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ပါးေရးအတြက္ ေဒသႏၱရအသိနဲ႔ သိပၸံပညာ ေပါင္းစမ္ျခင္း အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတဲ့သတင္း ၃။ ေျမာက္ကိုးရီးယားက ဖမ္းဆီးထားတဲ့ ေတာင္ကိုးရီးယားေက်ာင္းသားကို ၆ လခန္႔ ၾကာမွာ ျပန္လြတ္ေပးလိုက္တဲ့အေၾကာင္း – စတဲ့ သတင္းေတြနဲ႔အတူအျခားထူးျခားတဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပက လူငယ္သတင္းေတြ၊ ရုပ္သံမွတ္တမ္းေတြကိုလည္း တင္ဆက္ေပးသြားဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

adv_banner