အသက္ 100 ေက်ာ္ အဘိုးတစ္ဦးအသက္အၾကီးဆံုး အေျပး ျပိဳင္ပြဲ၀င္

0
50

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/mcntv/videos/750342185092327/” width=”700″ height=”600″ onlyvideo=”1″]

ဂ်ပန္နိုင္ငံကအသက္ 100 ေက်ာ္ အဘိုးတစ္ဦးအသက္အၾကီးဆံုး အေျပး ျပိဳင္ပြဲ၀င္သူ အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကို ႏုိင္ငံတကာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာ ခုလုိေတြ႕ျမင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6