လူငယ္ေတြအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ေလယာဥ္မွဴး အတတ္ပညာကို တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိမယ့္ အခြင့္အလမ္း

0
40


ျပည္တြင္းက လူငယ္ေတြအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ေလယာဥ္မွဴး အတတ္ပညာကို တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိမယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြအေၾကာင္းကုိ MCN သတင္းေထာက္ ေအးျမတ္က ခုလုိသတင္းေပးပို႔ ထားပါတယ္။

?bph6