ႏုိင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔အႀကဳိ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္


ႏုိင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔အႀကဳိ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကုိ MCN သတင္းေထာက္ ဗ်ဴးလာဦးက အခုလုိ သတင္းေပးပို႔ ထားပါတယ္။

adv_banner