လူငယ္ေတြကို အဓိကထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေဆာင္ရြက္

0
52

လူငယ္ေတြကို အဓိကထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသတင္းကုိေတာ့MCN သတင္းေထာက္ ဟိန္းကိုက ခုလုိသတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6