ေမြးရာပါ နားမၾကား ကေလးငယ္ေတြကို အခမဲ့ခြဲစိတ္ကုသမႈေတြ ေဆာင္ရြက္

0
41

ေမြးရာပါ နားမၾကား ကေလးငယ္ေတြကို အခမဲ့ခြဲစိတ္ကုသမႈေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ေသာတ ျပည့္စံုစီမံခ်က္ဟာ (၈)ေယာက္ေျမာက္ ကေလးငယ္ကို ခြဲစိတ္ကုသမႈ ျပဳလုပ္သြားဖုိ႔ရွိေနတဲ့ အေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ သန္းေဌးေအာင္က အခုလို တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

?bph6