ျပည္တြင္းက စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ကိုင္လိုတဲ့ လူငယ္ေတြ အတြက္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္

0
78

ျပည္တြင္းက စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ကိုင္လိုတဲ့ လူငယ္ေတြ အတြက္ မဲေခါင္ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေတြရဲ႕ နည္းစနစ္အတုိင္း သင္တန္းဖြင့္လွစ္သြားမယ့္ သတင္းကို MCN သတင္း ေထာက္ ဟိန္းကိုက အခုလုိ တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

?bph6