ေရေဘးသင့္ျပည္သူေတြအတြက္ တကၠသိုလ္(၁၁)ခုက လူငယ္ေတြ ပူးေပါင္းျပီး ရန္ပံုေငြရွာေဖြ

0
85

ေရေဘးသင့္ျပည္သူေတြရဲ႕ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္းရွိ တကၠသိုလ္(၁၁)ခုက လူငယ္ေတြ ပူးေပါင္းျပီး ရန္ပံုေငြရွာေဖြခဲ့ၾကတဲ့အေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ဟိန္းကိုက ခုလုိသတင္းေပးပို႔ ထားပါတယ္။

?bph6