ၿဗိတိန္မွာ အခန္းတြင္း ေကာင္းကင္အျမင့္ခုန္ ၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပေ

ၿဗိတိန္မွာ အခန္းတြင္း ေကာင္းကင္အျမင့္ခုန္ ၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပေနၾကတဲ့သတင္းကို ႏိုင္ငံတကာ သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလို ေတြ႔ျမင္ၾကရဦးမွာပါ။

adv_banner