ႏိုင္ငံတကာ အထိ ထုိးေဖာက္ႏုိင္လာတဲ့ မိတ္ကပ္လိမ္းျခယ္မႈအတတ္ပညာ

0
68

မိတ္ကပ္လိမ္းျခယ္မႈအတတ္ပညာဟာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြအတြက္သာမက ႏိုင္ငံတကာ အထိ ထုိးေဖာက္ႏုိင္လာတဲ့အေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္
ယဥ္မြန္က ခုလုိသတင္းေပးပို႔ ထားပါတယ္။

?bph6