သတင္းစာပညာ သင္တန္းေက်ာင္း CMMDJ (၃)ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားက်င္းပ

သတင္းစာပညာ သင္တန္းေက်ာင္း CMMDJ (၃)ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားနဲ႔ ေမာင္၀ံသေဖာင္ေဒးရွင္း ရန္ပံုေငြရွာေဖြပြဲ က်င္းပသြားတဲ့အေၾကာင္းကုိ MCN သတင္းေထာက္ ေအးျမတ္က
ခုလုိသတင္းေပးပို႔ ထားပါတယ္။

adv_banner