ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်းသၾကၤန္တြင္ ေစ်းသူေစ်းသားေတြသာမက လူငယ္ အမ်ားအျပားလည္း ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲ

0
146

https://www.youtube.com/watch?v=0NVhfahAc3Q

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း က်င္းပေလ့ရွိတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်းသၾကၤန္ဟာ သၾကၤန္ကာလမတုိင္မီ ဆင္ႏႊဲၾကတာျဖစ္ၿပီး ေစ်းသူေစ်းသားေတြသာမက လူငယ္ အမ်ားအျပားလည္း ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းဆန္းေတြကို ၀တ္ဆင္ကာ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ႏိုဘယ္ေဇာ္က တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

?bph6