ပန္းစကားလႈပ္ရွားမႈေတြကို သႀကၤန္ကာလအတြင္းမွာလည္း လူငယ္ေတြ ျပဳလုပ္

0
48

https://www.youtube.com/watch?v=fNpTC0dUKEc

လူသားအခ်င္းခ်င္း အမုန္းမပြားဖို႔ ငါတို႔ႏႈတ္ကို ေစာင့္စည္းစို႔လို႔ အမည္ရတဲ့ ပန္းစကားလႈပ္ရွားမႈေတြကို သႀကၤန္ကာလအတြင္းမွာလည္း လူငယ္ေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ အေၾကာင္းကို ရႈ႕စားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္နဒီကိုက တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္

?bph6