ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွာရွိ အီဗယ္လ္(Eiffel) ေမွ်ာ္စင္ ရဲ႕သက္တမ္း(၁၂၅)ႏွစ္ျပည့္

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွာရွိ အီဗယ္လ္(Eiffel) ေမွ်ာ္စင္ ရဲ႕သက္တမ္း(၁၂၅)ႏွစ္ျပည့္သြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလို ရႈ႕စားၾကရမွာပါ။

adv_banner