ဒုတိယအၾကိမ္စကိတ္စီးၿပိဳင္ပြဲတစ္ရပ္ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အထက (၁) လသာေက်ာင္းမွာ က်င္းပ

0
47

https://www.youtube.com/watch?v=NWtiwLwrnDI

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ဒုတိယအၾကိမ္စကိတ္စီးၿပိဳင္ပြဲတစ္ရပ္ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အထက (၁) လသာေက်ာင္းမွာ မတ္လ(၃၀)ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ျဖဴႏွင္းေဖြးက တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

?bph6