လူမႈကြန္ယက္နဲ႔ အင္တာနက္၀က္ဆုိက္ေတြမွာ အမုန္းပြားေစတဲ့၊ အႏၱရာယ္ရွိေစတဲ့ ေျပာဆုိ ေရးသားမႈေတြ ေပ်ာက္ကြယ္ဖို႔ ပန္းစကားလႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္

0
38

https://www.youtube.com/watch?v=3VfeZ7cLvrk

လူမႈကြန္ယက္နဲ႔ အင္တာနက္၀က္ဆုိက္ေတြမွာ အမုန္းပြားေစတဲ့၊ အႏၱရာယ္ရွိေစတဲ့ ေျပာဆုိ ေရးသားမႈေတြ ေပ်ာက္ကြယ္ဖို႔ ပန္းစကားလႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ေအာင္မ်ိဳးသန္႔ က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6