ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အာဆီယံလူငယ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေတြဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ ရရွိေတာ့မည္

အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အာဆီယံလူငယ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေတြဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ ရရွိေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ လင္းလင္းက တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

adv_banner