သန္ေခါင္စာရင္းမွာ တရားမ၀င္သည့္ လူစုအမည္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပတာေတြကို လက္မခံ

0
52

https://www.youtube.com/watch?v=_HVK9ZDMpT8

သန္ေခါင္စာရင္းမွာ တရားမ၀င္သည့္ လူစုအမည္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပတာေတြကို လက္မခံဘူးလို႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစိုးရကလည္း တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါၿပီ။။။။ ဒီေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ႏိုဗယ္ေဇာ္ က သတင္းေပးပုိ႔ထားပါတယ္။

?bph6