ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ (MJN) ရဲ႕ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္

0
37

ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ (MJN) ရဲ႕ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ဟိန္းကိုက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6